UFABET

UFABET

ลิงสามารถใช้ตรรกะพื้นฐานในการถอดรหัสลำดับของรายการในรายการได้

ลิงสามารถใช้ตรรกะพื้นฐานในการถอดรหัสลำดับของรายการในรายการได้

การติดตามการจัดอันดับอาจเป็นประโยชน์สำหรับการตรวจสอบคำสั่งจิกสังคมในป่า ลิงสามารถเก็บข้อมูลตามลำดับโดยใช้ความคิดเชิงตรรกะง่ายๆ นักจิตวิทยา Greg Jensen จากมหาวิทยาลัยโคลัมเบียและเพื่อนร่วมงานกล่าวว่าลิงแสมลิงจำพวกลิงจำพวกลิงได้เรียนรู้การเรียงลำดับของสิ่งของในรายการโดยเปิดเผยซ้ำกับคู่ของรายการที่ดึงออกจากรายการ นัก วิทยาศาสตร์ สรุปว่าถ้า A มาก่อน B และ B มาก่อน...

Continue reading...